• یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۰:۲۰
    رئیس کل سازمان نظام پرستاری؛
    علی محمد آدابی در بهمن ماه سال 1349 در خانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در تهران و یزد و دوره دبیرستان را در دبیرستان ایرانشهر یزد پشت سر گذاشت و در سال 1371 وارد دانشکده پرستاری شهید صدوقی یزد شد و در کنار فعالیت در بسیج و انجمن اسلامی دانشجویی، با کمک دوستان کمیته تحقیقات دانشجویی را بنیان نهاد.