• سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۰:۲۰
    معاون درمان وزیر بهداشت؛
    معاون درمان وزیر بهداشت برنامه‌های حوزه درمان در سال 95 را در زمینه بهبود وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی کشور تشریح کرد و گفت: در سال جاری در بخش‌های اورژانس خصوصا در بخش تریاژ، نیروی انسانی پرستاری با تجربه بالای پنج سال به کار گرفته می‌شود.