• یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۰

    اعضای شورای شهرستان بروجن در بیمارستان ولیعصر بروجن حضور پیدا کرده و جهت پیگیری مشکلات بیمارستان و پرسنل و انتقال به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از این مرکز درمانی بازدید نمودند خانم اعلایی از اعضای شورای شهر بروجن هدف از این دیدار را پی گیری میدانی مشکلات و شکوائیه های مردمی دانستند. وی ادامه […]

  • پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۹
    عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: یک نماینده از نظام پرستاری قزوین عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر قزوین شود.