• چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۳۲

    این کتاب یکی از پرفروش ترین کتابهای مرتبط با بخش بیمارستانی است که در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. تیلدا شالوف در این کتاب به نوشتن خاطرات خود هنگام کار در بخش ICU می پردازد. او در این کتاب از سختی های کار در بخش ICU با سکوت مرگ بارش می گوید و این که چگونه مرگ انسانهای خوب و بد بستری شده در این بخش روح را می فرساید