• سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۲
    مدیریت پرستاری کار دشواری است چرا که اگر فردی بخواهد مدیریت این حوزه را در مجموعه به بزرگی مانند بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز برعهده بگیرد، باید از بسیاری اولویت های زندگی خود چشم‌پوشی کند.
  • جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۳:۰۶
    شهلا عدالت
    “شهلا عدالت” می‌گوید: فردای آن روز اطلاعات سپاه گفت شما کار خیلی خیلی بزرگی را در قبال شهر اهواز انجام دادید. همان برگه‌ای که دیروز پیدا کردید گرای ۵۰ نقطه اهواز را برای دشمن مشخص کرده بود تا آن‌ها را بمباران کند.