کدخبر : 1579
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹
فاقددیدگاه
رئیس کمیته ی دانشجویی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز؛

نظام پرستاری دو کلمه که مایه ی مباهات و افتخار ماست

زهرااسکندری ، رئیس کمیته ی دانشجویی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز در یادداشتی در خصوص نظام پرستاری مطالبی را نگارش نموده که با هم می خوانیم

زهرااسکندری ، رئیس کمیته ی دانشجویی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز در یادداشتی در خصوص نظام پرستاری مطالبی را نگارش نموده که با هم می خوانیم

نظام پرستاری دو کلمه ای که وقتی کنار هم می آید مایه ی مباهات و افتخار ما می شود.سایر رشته ها به ما غبطه می خورند.جایی است که ما پشتمان به آن گرم است و دغدغه ی ما را دارند.از خود ما هستند.از یک جنسیم و با هم همدردیم.حالا هر که و هر چه بخواهد خدشه ای به این ارتباط نزدیک ما و نظام وارد کند نمی تواند.آشنایی اکثر ما دانشجویان پرستاری جندی شاپور اهواز با نظام بر می گردد به زمانی که نظام از دانشکده جدا شد و به صورت مستقل کار خود را شروع کرد.

اولین روزهای آشناییمان بر می گردد به دعوت دانشکده از نظام برای شرکت در اعتراض به طرح کمک پرستاری.

طرحی که هنوز هم باعث صلب آرامش است و امنیت.پرستار است که لحظه به لحظه کنار بیمار است و می داند این طرح چه عواقبی خواهد داشت.طرحی که مشغله ای بزرگ برای جامعه ی پرستاری شده است.استرس و نگرانی را به ما تزریق کرده است.باعث شده جایگاه خود را متزلزل و شان شغلیمان را در خطر ببینیم.

در آن روزها مشغول جمع آوری اطلاعات و گوش به زنگ بودیم و در کنار نظام و اساتیدمان اعتراض کردیم.بیانیه خواندیم، جلسات مختلف تشکیل دادیم و از حقوق خود دفاع کردیم.معاونت و ریاست دانشگاه را به دانشکده امان دعوت کردیم و خواستار همراهی آنها با خود بودیم.نتیجه فقط تغییر رنگ لباس کمک پرستاران به یاسی و کم شدن شرح وظایفشان بود.در دوره های کارورزی و کارآموزی شاهد حضورشان هستیم و درست کاربرد این مصرع را در این جا درک کردیم(با دوچشم خود دیدم که جانم می رود)

همچنان وجود دوره ی کمک پرستاری همچون ابر سیاه بر زمین ما سایه افکنده و آینده ی ما را تیره و تار کرده است.

در کنار نظام اردو تفریحی رفتیم.برای انتخاب نماینده ی شهر همقدم شدیم.در چادرهای پایش سلامت در زمان های مختلف شرکت کردیم.در کنار نظام دغدغه های دیگر خود همچون تعرفه های پرستاری را شناختیم و با هم هم دردیم ولی خرسندیم که متحد و همدل هستیم.هر چند خیلی وقت ها نادیده گرفته شدیم،هر چند کارمان زیاد، نیرویمان کم، مسئولیتمان سنگین و حقوقمان هم که مصداق جمله ی معروف کی داده کی گرفته شده است. خرسندیم که سیستم درمان بدون ما لنگ می زند و چرخش نمی چرخد.خرسندیم که سایر صنف ها به ما غبطه می خورند

.پیوند بین دانشجو و نظام از هم ناگسستنی است.حال به نقطه ای رسیدیم که باید هر شهر کمیته ای قوی و فعال داشته باشد.کمیته ی اهواز همچون سابق چه بسا محکم تر در کنار نظام گام بر می دارد و آماده ی تبادل نظر و ایده می باشد.در خود پتانسیل و توانایی های بسیار دارد و از همه مهمتر هیئتی قوی و مدبر دارد که به پشتوانه ی آن دلخوش و دلگرم است.

زهرااسکندری ، رئیس کمیته ی دانشجویی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما