کدخبر : 1375
جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ - ۰:۲۱
فاقددیدگاه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد؛

بررسی تاثیر روایت نویسی بر تنش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

گزارش جلسه دفاع از یک کار پژوهشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

بررسی تاثیر روایت نویسی بر تنش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۴

 

 

چکیده

زمینه و هدف:
پرستاری حرفه ای است که همواره بنا بر ماهیت خود با مسائل اخلاقی از قبیل تنش اخلاقی مواجه بوده است. برخی از شواهد حاکی از آن است نوشتن در مورد تجارب تروماتیک زندگی می تواند باعث بهبود وضعیت سلامت جسمی و عاطفی شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر روایت نویسی بر تنش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه انجام شد.

روش بررسی:
این پژوهش یک مطالعه کارازمایی بالینی دو گروهه با پیش آزمون-پس آزمون بود که با شرکت ۱۲۰ پرستار به صورت سرشماری از تمام پرستاران بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان و نوزادان مراکز آموزشی درمانی پنج آذر و شهید صیاد شیرازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۴ انجام گردید.

نمونه ها به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه روا و پایای تنش اخلاقی کورلی Corely میزان تنش اخلاقی پرستاران در هر دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر شدت و تکرار تنش بررسی شد. از گروه آزمون خواسته شد طی هشت هفته عمیق ترین احساسات و تجربیات استرس آمیز، بدترین و سخت ترین لحظات و رفتارهایی که در بخش مراقبت ویژه تجربه می کنند را به صورت روایت نویسی (در دفترچه ای که به این منظور در اختیار آنان قرار داده شد)، ثبت نمایند. در پایان مداخله مجددا توسط هر دو گروه پرسشنامه تنش اخلاقی تکمیل شد. تحلیل داده ها انجام شد.

 

 

 

photo_2016_06_01_06_55_39 بررسی تاثیر روایت نویسی بر تنش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

 

 

photo_2016_06_01_06_56_06 بررسی تاثیر روایت نویسی بر تنش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

photo_2016_06_01_06_56_41 بررسی تاثیر روایت نویسی بر تنش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

 

 

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما