کدخبر : 2087
چهارشنبه 15 فوریه 2017 - 8:32
فاقددیدگاه

داستان یک پرستار

این کتاب یکی از پرفروش ترین کتابهای مرتبط با بخش بیمارستانی است که در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. تیلدا شالوف در این کتاب به نوشتن خاطرات خود هنگام کار در بخش ICU می پردازد. او در این کتاب از سختی های کار در بخش ICU با سکوت مرگ بارش می گوید و این که چگونه مرگ انسانهای خوب و بد بستری شده در این بخش روح را می فرساید

این کتاب یکی از پرفروش ترین کتابهای مرتبط با بخش بیمارستانی است که در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. تیلدا شالوف در این کتاب به نوشتن خاطرات خود هنگام کار در بخش ICU می پردازد. او در این کتاب از سختی های کار در بخش ICU با سکوت مرگ بارش می گوید و این که چگونه مرگ انسانهای خوب و بد بستری شده در این بخش روح را می فرساید. او از حقایق پشت پرده های کشیده شده ICU پرده برمی دارد.
وی در این کتاب از همکاران بسیار قوی خود می گوید که با وجود فرسایندگی روحی و جسمی کار هنوز با لبخند و تمرکزی باورناپذیر بر روی کار خود در حال انجام کار در بهترین حالت هستند. آنها گاهی مجبورند همزمان پنج کار را با تمرکز بالا کنترل کنند. او حتی از خوشی ها و زیبایی های این کار نیز می نویسد.
خواندن این کتاب می تواند برای پزشکان و پرستارانی که می خواهند کار خود را در بخش ICU آغاز کنند، جالب توجه باشد.

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما